tokutei

Tagged
【KC3-003】介護スタッフ 愛媛県③ Kaigo Tỉnh Ehime!!!
募集終了
企業名    非公開 職種     介護 職 ( Ngành hộ lý) 雇用形態    特定技能社員 ( Tokuteigino ) 試用期間    なし 採用人数    3人 仕事内容    身体介護及び付随業務 ( chăm sóc và hỗ trợ người ...
【KC3-002】介護スタッフ 愛媛県② Kaigo tỉnh Ehime!!
募集終了
企業名    非公開 職種     介護 職 ( Ngành hộ lý) 雇用形態    特定技能社員 ( Tokuteigino ) 試用期間    なし 採用人数    3人 仕事内容    身体介護及び付随業務 ( chăm sóc và hỗ trợ người ...